Hlavní obsah

projevit

Vyskytuje se v

projev: slavnostní projevdie Festansprache/Festrede

účast: projevit účast komuj-m seine Anteilnahme aussprechen

volní: volní projevdie Willensäußerung

lítost: projev lítostiein Ausdruck des Mitleids

náznak: (pro)jevit náznak čehoeinen Ansatz etw. Gen, von etw. zeigen

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

projev: mít projeveine Rede halten

soustrast: projevit komu soustrastj-m herzliches Beileid aussprechen

zájem: projevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigen

kommen: in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

duldsam: sich duldsam zeigenprojevit se shovívavě

zeigen: seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost