Hlavní obsah

účast

Vyskytuje se v

z důvodu: Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.Zrušil účast z důvodu nemoci.

Beteiligung: die Beteiligung an einer Veranstaltung zusagenpřislíbit účast na akci

Teilnahme: Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist freiwillig.Účast v soutěži je dobrovolná.

účast: j-m seine Anteilnahme aussprechenprojevit účast komu