Hlavní obsah

podíl

Vyskytuje se v

dividendový: dividendový podílder Dividendenanteil

spoluvlastnický: spoluvlastnický podílder Miteigentumsanteil

zisk: podíl na ziskuder Gewinnanteil

majoritní: majoritní podíl na čemMajoritätsanteil an etw.

poloviční: mít poloviční podíl na čemeinen hälftigen Anteil an etw. haben

Anteil: auf seinen Anteil verzichtenvzdát se svého podílu

maßgebend: ein maßgebender Anteil an etw.rozhodující podíl na čem

maßgeblich: maßgeblich an etw. beteiligt seinmít rozhodující podíl na čem

Prozent: Prozente bekommendostat procenta/podíl