Hlavní obsah

podíl

Vyskytuje se v

dividendový: dividendový podílder Dividendenanteil

spoluvlastnický: spoluvlastnický podílder Miteigentumsanteil

zisk: podíl na ziskuder Gewinnanteil

majoritní: majoritní podíl na čemMajoritätsanteil an etw.

poloviční: mít poloviční podíl na čemeinen hälftigen Anteil an etw. haben

Anteil: vzdát se svého podíluauf seinen Anteil verzichten

maßgebend: rozhodující podíl na čemein maßgebender Anteil an etw.

maßgeblich: mít rozhodující podíl na čemmaßgeblich an etw. beteiligt sein

Prozent: dostat procenta/podílProzente bekommen

podíl: mít podíl na čeman etw. Anteil haben