Hlavní obsah

Prozent

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. procento setinaetw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit v procentech co
  2. hovor.procenta, podílProzente bekommendostat procenta/podíl

Vyskytuje se v

ausdrücken: vyjádřit co v procentechetw. in Prozenten ausdrücken

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

přehoupnout se: přehoupnout se přes pět procentfünf Prozent überschreiten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

Prozent: vyjádřit v procentech coetw. in Prozenten ausdrücken