Hlavní obsah

rozdíl

Vyskytuje se v

generační: generační rozdílydie Generationsunterschiede

rasový: rasové rozdílydie Rassenunterschiede

teplotní: teplotní rozdílydie Temperaturunterschiede

věkový: věkový rozdílder Altersunterschied

výškový: výškový rozdílder Höhenunterschied

hmatatelný: hmatatelný rozdílein greifbarer/fühlbarer Unterschied

jakostní: jakostní rozdílder Qualitätsunterschied

kastovní: kastovní rozdílyKastenunterschiede

křiklavý: křiklavé rozdílykrasse Unterschiede

nebetyčný: nebetyčný rozdílein himmelweiter Unterschied

nepatrný: nepatrný rozdílgeringfügiger Unterschied

okatý: okatý rozdílein markanter Unterschied

poznání: poznání rozdíludie Erkennung des Unterschiedes

překlenout: překlenout věkový rozdílden Altersunterschied überbrücken

setřít: setřít rozdíly mezi čímdie Unterschiede zwischen etw. verwischen

stírat: stírat sociální rozdílydie Sozialunterschiede verwischen

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

zásadní: zásadní rozdílein grundlegender Unterschied

značný: značný rozdílein deutlicher Unterschied

gar: vůbec žádný rozdílgar kein Unterschied

bestehen: Rozdíl spočívá v tom, že ...Der Unterschied besteht darin, dass ...

darin: V tom je (ten) rozdíl.Darin liegt der Unterschied.

Unterschied: dělat rozdíly mezi kým/čímeinen Unterschied zwischen j-m/etw. machen

rozdíl: rozdíl v ceněder Preisunterschied