Hlavní obsah

rozdíl

Vyskytuje se v

generační: generační rozdílydie Generationsunterschiede

rasový: rasové rozdílydie Rassenunterschiede

teplotní: teplotní rozdílydie Temperaturunterschiede

věkový: věkový rozdílder Altersunterschied

výškový: výškový rozdílder Höhenunterschied

hmatatelný: hmatatelný rozdílein greifbarer/fühlbarer Unterschied

jakostní: jakostní rozdílder Qualitätsunterschied

křiklavý: křiklavé rozdílykrasse Unterschiede

nebetyčný: nebetyčný rozdílein himmelweiter Unterschied

nepatrný: nepatrný rozdílgeringfügiger Unterschied

okatý: okatý rozdílein markanter Unterschied

poznání: poznání rozdíludie Erkennung des Unterschiedes

překlenout: překlenout věkový rozdílden Altersunterschied überbrücken

setřít: setřít rozdíly mezi čímdie Unterschiede zwischen etw. verwischen

stírat: stírat sociální rozdílydie Sozialunterschiede verwischen

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

zásadní: zásadní rozdílein grundlegender Unterschied

značný: značný rozdílein deutlicher Unterschied

gar: gar kein Unterschiedvůbec žádný rozdíl

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

darin: Darin liegt der Unterschied.V tom je (ten) rozdíl.

Unterschied: einen Unterschied zwischen j-m/etw. machendělat rozdíly mezi kým/čím