Hlavní obsah

Anteil

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. an etw. Dat podíl, účast na čem na dědictví ap.auf seinen Anteil verzichtenvzdát se svého podílu
  2. podíl kapitálový ap.
  3. účast, soucit

Vyskytuje se v

maßgebend: rozhodující podíl na čemein maßgebender Anteil an etw.

podíl: mít podíl na čeman etw. Anteil haben

podílet se: podílet se na prácian der Arbeit Anteil nehmen

poloviční: mít poloviční podíl na čemeinen hälftigen Anteil an etw. haben

Anteil: vzdát se svého podíluauf seinen Anteil verzichten