Hlavní obsah

Nachteil

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • nevýhodasich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

Vyskytuje se v

Vorteil: die Vorteile und Nachteile etw. abwägenzvážit výhody a nevýhody čeho

neprospěch: aus etw. einen Nachteil habenmít z čeho neprospěch

nevýhoda: Vorteile und Nachteilevýhody a nevýhody

převládnout: Die Vorteile überwogen die Nachteile.Výhody převládly nad nevýhodami.

Nachteil: sich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho