Hlavní obsah

Nachteil

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • nevýhodasich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

Vyskytuje se v

Vorteil: die Vorteile und Nachteile etw. abwägenzvážit výhody a nevýhody čeho

neprospěch: mít z čeho neprospěchaus etw. einen Nachteil haben

nevýhoda: výhody a nevýhodyVorteile und Nachteile

převládnout: Výhody převládly nad nevýhodami.Die Vorteile überwogen die Nachteile.