Hlavní obsah

Teil

Der, das~(e)s, ~e

  1. část, díl románu ap.zum Teilčástečně, zčásti
  2. podíl, částich für mein(en) Teilco se mě týče
  3. podíl, příspěveksein(en) Teil zu etw. beisteuernpřispět svým dílem k čemu
  4. část, stranaDiese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.
  5. kus, část, dílein defektes Teil austauschenvyměnit vadný kus

Vyskytuje se v

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

zu: zum Teilzčásti

beitragen: seinen Teil zu etw. beitragenpřispět k čemu svým dílem

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

ergeben: 60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.

průkaz: die Zulassungsbescheinigung (Teil 1), der Fahrzeugschein(malý) technický průkaz

technický: die Zulassungsbescheinigung (Teil 1), der Fahrzeugschein(malý) technický průkaz

část: erster Teilprvní část

dělit: das Erbe in zwei Teile teilendělit dědictví na dvě části

dělit se: sich die Miete mit den Freunden teilendělit se s kamarády o nájem

díl: etw. in drei Teile teilenco rozdělit na tři díly

napolovic: die Torte in zwei Hälften teilenrozdělit dort napolovic

nerovně: etw. ungleich teilennerovně dělit co

polovina: das Vermögen in/zu zwei Hälften teilenrozdělit majetek na dvě poloviny

přepažit: den Raum (mit einer Trennwand) teilenpřepažit místnost

půlka: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit na dvě půlky co

rovný: das Erbe zu gleichen Teilen teilendělit dědictví rovným dílem

sdělovat: Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...S politováním vám sdělujeme, že ...

sdílet: ihre Ansicht teilensdílet její názor

sešít: die Teile des Rockes zusammennähensešít díly sukně

složený: aus fünf Teilen zusammengesetztsložený z pěti dílů

součást: ein untrennbarer (Bestand)Teil etw. Gen seinbýt nedílnou součástí čeho

stejný: etw. in gleiche Teile teilenrozdělit co na stejné díly

také: Auch er nahm daran teil.Také on se toho zúčastnil.

umazat: einen Teil des Textes ablöschenumazat část textu

valný: zum großen Teilz valné části

vyhořet: Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.Část vesnice vyhořela.

vymontovat: einen kaputten Teil ausbauenvymontovat rozbitou součástku

Teil: zum Teilčástečně, zčásti