Hlavní obsah

Hälfte

Die, podstatné jméno~, ~n

  • polovina, půlkaetw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlkyum die Hälfte mehr habenmít o polovinu vícein der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. stoletíetw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Vyskytuje se v

abbekommen: von etw. die Hälfte abbekommendostat z čeho polovinu

zu: zur Hälftez poloviny

schneiden: Äpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na poloviny

ideální: ideální polovina čehoideale Hälfte von etw.

bezmála: bezmála polovinanahezu die Hälfte

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

polovina: v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen