Hlavní obsah

Hälfte

Die, podstatné jméno~, ~n

  • polovina, půlkaetw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlkyum die Hälfte mehr habenmít o polovinu vícein der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. stoletíetw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Vyskytuje se v

abbekommen: von etw. die Hälfte abbekommendostat z čeho polovinu

zu: zur Hälftez poloviny

schneiden: Äpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na poloviny

ideální: ideale Hälfte von etw.ideální polovina čeho

bezmála: nahezu die Hälftebezmála polovina

napolovic: die Torte in zwei Hälften teilenrozdělit dort napolovic

polovina: das Vermögen in/zu zwei Hälften teilenrozdělit majetek na dvě poloviny

půlka: in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhundertsv první polovině minulého století

roztrhnout: das Papier in zwei Hälften reißenroztrhnout papír na půlky

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky