Hlavní obsah

schneiden

Slovesoschnitt, h. geschnitten

  1. (na)krájet, (na)řezat, (na)stříhatÄpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na polovinyZwiebeln in Ringe schneidennakrájet cibuli na kolečka
  2. ostříhat vlasy ap., ořezat suché větve ap.den Kindern die Fingernägel schneidenostříhat dětem nehtyIch habe mir die Haare schneiden lassen.Nechala jsem si ostříhat vlasy.
  3. vyřezat, vystřihnout díru do ubrusu ap.
  4. (na)stříhat, střihnout
  5. film., tel.sestříhat nahrávku, film ap.
  6. j-n/sich říznout, střihnout koho/seIch habe mir/mich in den Finger geschnitten.Řízl jsem se do prstu.
  7. sich schneiden obl.seknout se zmýlit se
  8. vet.kastrovat, klestit

Vyskytuje se v

Schneid: j-m den Schneid abkaufenvzít komu odvahu

schneiden: sich schneidenseknout se zmýlit se

dünn: etw. in dünne Scheiben schneidenco (na)krájet na tenké plátky

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

Fleisch: sich bis in das Fleisch schneidenříznout se až do masa

Scherbe: sich an einer Scherbe schneidenpořezat se o střep

Schnitt: der Schnitt der Obstbäumeprořezání ovocných stromů

řezaný: der Schnittřezané pivo

dohola: sich kahl schneiden lassennechat se ostříhat dohola

grimasa: Grimassen schneidendělat grimasy

krájet: die Kartoffeln in Scheiben schneidenkrájet brambory na plátky

nadejít: Er schnitt durch den Wald ab.Nadešel si lesem.

nadrobno: etw. klein schneidenrozkrájet co nadrobno

nakrájet: das Fleisch in Scheiben schneidennakrájet maso na plátky

nastříhat: das Papier in Streifen schneidennastříhat papír na proužky

nudle: die Nudeln in die Suppe schneidenkrájet nudle do polévky

ostříhat: Du musst dich schneiden lassen.Musíš se nechat ostříhat.

pažitka: Schnittlauch in die Suppe schneidennakrájet pažitku do polévky

pokrájet: Zwiebel fein schneidenpokrájet cibuli nadrobno

pořezat se: Er hat sich beim Rasieren geschnitten.Pořezal se při holení.

protínat se: Die Ebenen schneiden sich.geom. Roviny se protínají.

rozřezat: Pizza in kleine Stücke schneidenrozřezat pizzu na kousky

řez: der Schnitt in der Rinde des Baumesřez v kůře stromu

řezat: in die Baumrinde schneidenřezat do kůry stromu

řízek: etw. in Schnitzel schneidennakrájet co na řízky

říznout se: sich in den Finger schneidenříznout se do prstu

srp: das Gras sicheln/mit der Sichel schneidenžnout trávu srpem

střep: sich an einer Scherbe schneidenpořezat se o střep

špek: durchwachsenen Speck schneidenkrájet prorostlý špek

úhlopříčný: diagonaler Schnittúhlopříčný řez

vrub: eine Kerbe in die Tür schneidenudělat vrub na dveřích

vyřezat: ein Zeichen ins Holz schneidenvyřezat značku do dřeva

zazdít: Ich habe ihn gestern auf der Straße geschnitten.Včera jsem ho na ulici zazdil.

oko: Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.Vypadá, jako by mu z oka vypadl.