Hlavní obsah

abschneiden

Slovesoschnitt ab, h. abgeschnitten

  1. uříznout, ustřihnoutein paar Blumen abschneidenuříznout pár květin
  2. ostříhat(sich) die Haare abschneidenostříhat (si) vlasy
  3. odříznout, izolovat od okolního světa ap.j-m das Wort abschneidenskočit komu do řeči, přetrhnout komu nitDieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

Vyskytuje se v

von: ein Stück von dem Kuchen abschneidenukrojit kousek z koláče

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče

oddíl: der Abschnitt des Buchesoddíl knihy

bodovat: in der Hitliste gut abschneidenbodovat v hitparádě

odstavec: der Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzesodstavec smlouvy/zákona

ostříhat: Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?Už sis ostříhal nehty?

plát: eine Scheibe Käse abschneidenukrojit plát sýra

pochodit: Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?Jak jsi pochodil u zkoušky?

rozčlenit: einen Artikel in vier Abschnitte aufteilenrozčlenit článek na čtyři odstavce

ukrojit: ein Stück Brot abschneidenukrojit krajíc chleba

abschneiden: (sich) die Haare abschneidenostříhat (si) vlasy