Hlavní obsah

schneiden

Slovesoschnitt, h. geschnitten

  1. (na)krájet, (na)řezat, (na)stříhatÄpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na polovinyZwiebeln in Ringe schneidennakrájet cibuli na kolečka
  2. ostříhat vlasy ap., ořezat suché větve ap.den Kindern die Fingernägel schneidenostříhat dětem nehtyIch habe mir die Haare schneiden lassen.Nechala jsem si ostříhat vlasy.
  3. vyřezat, vystřihnout díru do ubrusu ap.
  4. (na)stříhat, střihnout
  5. film., tel.sestříhat nahrávku, film ap.
  6. j-n/sich říznout, střihnout koho/seIch habe mir/mich in den Finger geschnitten.Řízl jsem se do prstu.
  7. sich schneiden obl.seknout se zmýlit se
  8. vet.kastrovat, klestit

Vyskytuje se v

Schneid: j-m den Schneid abkaufenvzít komu odvahu

dünn: etw. in dünne Scheiben schneidenco (na)krájet na tenké plátky

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

Fleisch: sich bis in das Fleisch schneidenříznout se až do masa

Scherbe: sich an einer Scherbe schneidenpořezat se o střep

Schnitt: der Schnitt der Obstbäumeprořezání ovocných stromů

Schnitt: einen tiefen Schnitt in etw. machen(u)dělat do čeho hluboký řez

Schnitt: ein kurzer Schnittkrátký (se)střih