Hlavní obsah

Scherbe

Die, podstatné jméno~, ~n; mst Pl

  • střep(ina)sich an einer Scherbe schneidenpořezat se o střep

Die, podstatné jméno~, ~n; mst Pl

  1. Scherben bringen Glück. Střepy přinášejí štěstí.

Vyskytuje se v

Scherbe: Scherben bringen Glück.Střepy přinášejí štěstí.

rozříznout: sich den Fuß an einer Scherbe aufschneidenrozříznout si nohu o střep

smést: die Scherben auf eine Schaufel zusammenfegensmést střepy na lopatku

střep: sich an einer Scherbe schneidenpořezat se o střep

vysbírat: alle Scherben (auf)sammelnvysbírat všechny střepy

Glück: Scherben bringen Glück.Střepy přinášejí štěstí.