Hlavní obsah

Glück

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

  • štěstí zdarviel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hřemit etw. bei j-m kein Glück habennemít štěstí s čím u kohoDen Bruder verlässt das Glück.Bratra opouští štěstí.

Vyskytuje se v

Scherbe: Scherben bringen Glück.Střepy přinášejí štěstí.

Unglück: Glück im Unglück habenmít štěstí v neštěstí

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

streifen: Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.Naštěstí ho střela pouze škrábla.

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.

traumhaft: traumhaftes Glück habenmít fantastické štěstí

trunken: trunken von/vor Glückopojený štěstím

verwandeln: Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.

viel: Viel Glück!Mnoho štěstí!

hodně: viel Glück habenmít hodně štěstí

kalit: j-s Glück trübenkalit štěstí komu

karta: Glück im Kartenspiel habenmít štěstí v kartách

křehký: das unbeständige Glückkřehké štěstí

oněmělý: vor Glück verstummtoněmělý štěstím

opilý: vor Glück betrunken seinbýt opilý štěstím

pomyslný: imaginäres Glückpomyslné štěstí

přát: j-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschenpřát komu zdraví/štěstí/lásku

přinášet: Die Spinne bringt Glück.Pavouk přináší štěstí.

recept: Rezept für das Glückrecept na štěstí

štěstí: Viel Glück!Mnoho štěstí!

trocha, troška: ein Quäntchen Glücktrocha štěstí

vyváznout: Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.Měl štěstí, že vyvázl živý.

zakusit: Glück erfahrenzakusit štěstí

zářit: Ihre Augen strahlten vor Glück.Oči jí zářily štěstím.

zavzlykat: vor Glück aufschluchzenzavzlykat štěstím

zazářit: Seine Augen erstrahlten vor Glück.Oči mu zazářily radostí.

hra: Glück im Spiel, Pech in der Liebe.Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.

Glück: sein Glück versuchenzkusit (své) štěstí