Hlavní obsah

Unglück

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. neštěstí nehoda ap.ein Unglück verhindernzabránit neštěstíj-n ins Unglück bringendostat koho do neštěstí
  2. neštěstí, smůla v lásce ap.

Vyskytuje se v

Häufchen: wie ein Häufchen Unglückjako hromádka neštěstí vypadat ap.

erbarmen: Sein Unglück erbarmte mich.Jeho neštěstí ve mě vzbuzovalo soucit.

verhüten: ein Unglück verhütenzabránit neštěstí

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

neštěstí: přivést koho do neštěstíj-n ins Unglück stürzen

neštěstí: Stalo se neštěstí.Es ist ein Unglück passiert.

opustit: opustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen

otupělý: být otupělý neštěstímdurch das Unglück benommen sein

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.

hromádka: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück aussehen

neštěstí: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück ausschauen

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.Ein Unglück kommt selten allein.