Hlavní obsah

selten

Přídavné jméno

  1. vzácný, řídkýeine seltene Begabung habenmít vzácné nadáníWir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.
  2. vzácně, obzvlášťDas ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

Vyskytuje se v

Erscheinung: eine ungewöhnliche/seltene Erscheinungneobyčejný/vzácný jev

málo: Er ist selten/wenig zu Hause.Je málo doma.

nezřídka: Das passiert nicht selten.To se nezřídka stává.

objevovat se: Er erscheint hier nur selten.Objevuje se tu jen zřídka.

podívaná: ein ungewöhnlicher/seltener/merkwürdiger Anblicknevšední/vzácná/pozoruhodná podívaná

řídký: ein seltener Fallřídký případ

vzácně: nur selten vorkommenvyskytovat se jen vzácně

zdravit: seltene Gäste begrüßenzdravit vzácné hosty

zřídka: Es geschieht sehr selten.Stává se to velmi zřídka.

neštěstí: Ein Unglück kommt selten allein.Neštěstí nechodí nikdy samo.

vzácný: Welch seltener Besuch!To je ale vzácná návštěva!

selten: eine seltene Begabung habenmít vzácné nadání