Hlavní obsah

selten

Přídavné jméno

  1. vzácný, řídkýeine seltene Begabung habenmít vzácné nadáníWir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.
  2. vzácně, obzvlášťDas ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

Vyskytuje se v

Erscheinung: eine ungewöhnliche/seltene Erscheinungneobyčejný/vzácný jev

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

nezřídka: To se nezřídka stává.Das passiert nicht selten.

objevovat se: Objevuje se tu jen zřídka.Er erscheint hier nur selten.

podívaná: nevšední/vzácná/pozoruhodná podívanáein ungewöhnlicher/seltener/merkwürdiger Anblick

řídký: řídký případein seltener Fall

vzácně: vyskytovat se jen vzácněnur selten vorkommen

zdravit: zdravit vzácné hostyseltene Gäste begrüßen

zřídka: Stává se to velmi zřídka.Es geschieht sehr selten.

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.Ein Unglück kommt selten allein.

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!