Hlavní obsah

zdravit

Nedokonavé sloveso

  1. (pozdravem) grüßenzdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie
  2. (vřele vítat) grüßen, begrüßenzdravit vzácné hostyseltene Gäste begrüßen

Vyskytuje se v

lehký: práv. lehké ublížení na zdravíleichte Körperverletzung

zdraví: péče o zdravídie Gesundheitspflege

hazardovat: hazardovat se zdravímseine Gesundheit aufs Spiel setzen

chatrný: mít chatrné zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

křehký: mít křehké zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

na: napít se na čí zdravíauf j-s Gesundheit trinken

nahlodat: nahlodat zdraví kohoj-s Gesundheit anknacksen

nezdravě: působit na koho nezdravěauf j-n ungesund wirken

oplývat: oplývat zdravímvon Gesundheit strotzen

podlomený: podlomené zdravíangegriffene Gesundheit

pohrávat si: pohrávat si se zdravímmit der Gesundheit spielen

poklad: Zdraví je vzácný poklad.Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

pozeptat se: pozeptat se po zdravísich nach der Gesundheit erkundigen

přát: přát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

přestát: Přestál stěhování ve zdraví.Er hat den Umzug gesund überstanden.

ptát se: ptát se na čí zdravínach j-s Gesundheit fragen

stáří: dožít se stáří ve zdravídas Alter in Gesundheit erreichen

škodlivý: Kouření je zdraví škodlivé.Rauchen ist gesundheitsschädlich.

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

ťuknout si: ťuknout si na zdravíauf die Gesundheit anstoßen

vetchý: přen. vetché zdravízerrüttete Gesundheit

zdáli: Už zdáli zdravil.Er grüßte schon von weitem.

zdravě: vypadat zdravěgesund aussehen

heil: ve zdraví dorazit do cíleheil am Ziel ankommen

hinsichtlich: vzhledem k jeho zdravíhinsichtlich seiner Gesundheit

abträglich: Kouření škodí zdraví.Rauchen ist der Gesundheit abträglich.

erheben: pozvednout sklenici na čí zdravídas Glas auf j-s Wohl erheben

Gesundheit: Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutíGesundheit!

grüßen: Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.

heben: pozvednout kalich na čí zdravíauf j-s Wohl den Kelch heben

kernig: mít pevné zdravípřen. kernige Gesundheit haben

Pflege: péče o tělo/zdravídie Pflege des Körpers/der Gesundheit

Schatz: Zdraví je vzácný poklad.Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

Prosit: Na zdraví!Prosit!

zdravit: zdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie