Hlavní obsah

zdáli, z dáli

Vyskytuje se v

povědomý: Er kam ihr vertraut/bekannt vor.Zdál se jí povědomý.

příšerný: Ich hatte einen grässlichen Traum.Zdál se mi příšerný sen.

zdát se: Er scheint es zu vergessen.Zdá se, že na to zapomněl.

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

spanisch: j-m spanisch vorkommennezdát se, zdát se divný komu

zdáli: Er grüßte schon von weitem.Už zdáli zdravil.