Hlavní obsah

zdát se

Vyskytuje se v

povědomý: Er kam ihr vertraut/bekannt vor.Zdál se jí povědomý.

příšerný: Ich hatte einen grässlichen Traum.Zdál se mi příšerný sen.

spanisch: j-m spanisch vorkommennezdát se, zdát se divný komu

zdát se: Er scheint es zu vergessen.Zdá se, že na to zapomněl.