Hlavní obsah

připadat

Vyskytuje se v

známý: Připadá mi známý.Er kommt mir bekannt vor.

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

entfallen: Auf jeden entfallen 10 Euro.Na každého připadá 10 euro.

finden: Das finde ich komisch.To mi připadá směšné.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.