Hlavní obsah

patřit

Vyskytuje se v

inteligence: Patří k inteligenci.Er gehört der Intelligenz an.

mezi: Železo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.

nižší: patřit k nižší šlechtědem niederen Adel angehören

zasvěcený: patřit mezi zasvěcenézu den Eingeweihten gehören

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

gehören: Ta kniha patří mně.Das Buch gehört mir.

hingehören: Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.

kommen: Kniha patří do regálu.Das Buch kommt ins Regal.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört