Hlavní obsah

nižší

Přídavné jméno

  1. (s menší výškou) niedriger
  2. (s menší hodnotou) niedrigerzaplatit za co nižší částkufür etw. einen niedrigeren Betrag bezahlen
  3. (hierarchicky níže) nieder, niedrig, unterpatřit k nižší šlechtědem niederen Adel angehören

Vyskytuje se v

napětí: die Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětí

oblačnost: niedrige/hohe Wolkennízká/vysoká oblačnost

start: der Tiefstartnízký start

tlak: niedrigen Blutdruck habenmed. mít nízký tlak

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo

extra: die extra niedrigen Preise, die Extrapreiseextra nízké ceny

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

obsah: niedriger Zuckergehaltnízký obsah cukru

palivo: niedriger Kraftstoffverbrauchnízká spotřeba paliva

poloha: Regen in niedrigeren Lagenv nižších polohách déšť

pud: den niederen Trieben nachgehenpodléhat nízkým pudům

výživný: ein hoher/niedriger Nährwertvysoká/nízká výživná hodnota

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

gering: sich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ

nízký: niedriger Blutdruckmed. nízký krevní tlak