Hlavní obsah

nižší

Přídavné jméno

  1. (s menší výškou) niedriger
  2. (s menší hodnotou) niedrigerzaplatit za co nižší částkufür etw. einen niedrigeren Betrag bezahlen
  3. (hierarchicky níže) nieder, niedrig, unterpatřit k nižší šlechtědem niederen Adel angehören

Vyskytuje se v

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

nízký: med. nízký krevní tlakniedriger Blutdruck

nízký: zool. nižší obratlovciniedere Wirbeltiere

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

start: nízký startder Tiefstart

tlak: med. mít nízký tlakniedrigen Blutdruck haben

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

extra: extra nízké cenydie extra niedrigen Preise, die Extrapreise

nízký: nízká cenaniedriger Preis

nízký: nižší úředníkein niederer Beamter

obsah: nízký obsah cukruniedriger Zuckergehalt

palivo: nízká spotřeba palivaniedriger Kraftstoffverbrauch

poloha: v nižších polohách déšťRegen in niedrigeren Lagen

pud: podléhat nízkým pudůmden niederen Trieben nachgehen

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

gering: sich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ