Hlavní obsah

čelo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (část hlavy) die Stirnmít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn habensvraštit čeloStirn runzeln
  2. (přední část) die Front, die Spitze, der Kopfsedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen
  3. (průčelí) die Front

Vyskytuje se v

obrat: die Kehrtwendungobrat čelem vzad

vzad: Kehrt!voj. Čelem vzad!

klepat: sich an die Stirn greifenpřen. klepat si na čelo

krabatit: die Stirn runzelnkrabatit čelo

odhrnout: das Haar von der Stirn wegstreichenodhrnout si vlasy z čela

otřít: sich den Schweiß von den Stirn abwischenotřít si pot z čela

rozrazit: sich die Stirn aufschlagenrozrazit si čelo

řinout se: Der Schweiß rinnt ihm über die Stirn.Po čele se mu řine pot.

s, se: sich den Schweiß von der Stirn wischenutírat si pot s čela

trůnit: am Kopf des Tisches thronentrůnit v čele stolu

utřít: sich den Schweiß von der Stirn wischenutřít si pot z čela

vráska: tiefe Stirnfaltenhluboké vrásky na čele

vtisknout: Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.Vtiskl jí polibek na čelo.

vyhoupnout se: Nach dem Sieg setzten sie sich an die Spitze der Tabelle.Po výhře se vyhoupli do čela tabulky.

vyvstat: Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus.Na čele mu vyvstal studený pot.

ťukat: sich an die Stirn tippenťukat si na čelo

hoch: eine hohe Stirnvysoké čelo

rücken: die Mütze in die Stirn rückenposunout si čepici do čela

schwellen: Die Adern auf der Stirn schwollen ihm.Na čele mu naběhly žíly.

Stirn: über j-n/etw. die Stirn runzelnsvraštit čelo nad kým/čím

wischen: sich die Stirn wischenutřít si čelo

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo