Hlavní obsah

fronta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (bojová) die Frontprolomit frontudie Front durchbrechen
  2. (zástup lidí) die (Menschen)Schlangefronta u pokladnydie Schlange an der Kassestát ve frontěin der Schlange stehenjít do frontysich anstellen
  3. (vzdušné rozhraní) die Frontstudená/teplá frontadie Kaltfront/Warmfront
  4. (seskupení stran ap.) die Front, die Assoziation, die Vereinigung

Vyskytuje se v

stát: stát ve frontěin der Schlange stehen

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

Front: Er muss an die Front gehen.Musí jít na frontu.

Front: die Nationale/revolutionäre FrontNárodní/revoluční fronta

kämpfen: an der Front für das Vaterland kämpfenbojovat na frontě za vlast