Hlavní obsah

hoch

Vyskytuje se v

Galle: v kom se hne žlučj-m kommt die Galle hoch

Gewalt: vyšší mochöhere Gewalt

hinauswollen: mířit vysoko, chtít se vyšvihnout v zaměstnání ap.hoch hinauswollen

hoch: vyšší mochöhere Gewalt

Kopf: Hlavu vzhůru!Kopf hoch!

Kurs: být u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.bei j-m hoch im Kurs stehen

Preis: mít vysokou cenuhoch im Preis stehen

Region: vznášet se v oblacíchin höheren Regionen schweben

Sphäre: vznášet se (ve vyšších sférách), nebýt nohama na zemiin höheren Sphären schweben

stehen: být v kurzu vysoce ceněnýhoch im Kurs stehen

höchst: Je naprosto naivní.Sie ist höchst naiv.

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

Treppe: o poschodí výš/nížeine Treppe höher/tiefer

Beamte: vyšší úřednícidie höheren Beamten

gelegen: vysoko položenýhoch gelegen

schießen: Ruce vzhůru nebo střelím!Hände hoch oder ich schieße!

verschieden: Domy jsou různě široké/vysoké.Die Häuser sind verschieden breit/hoch.

Hand: Ruce vzhůru nebo střelím!Hände hoch oder ich schieße!

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

středoškolský: středoškolské vzděláníhöhere Schulbildung

škola: střední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

měnit se: Der Junge wird zum Mann.Hoch se mění v muže.

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

sláva: Třikrát sláva!Dreimal hoch!

slušný: ein anständiger Jungeslušný hoch

stopa: Měří 6 stop.Er ist 6 Fuß hoch.

vyhrnout se: Sukně se vyhrnuje.Der Rock rutscht hoch.

vynalézavý: ein findiger Jungevynalézavý hoch

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

výše: výše položené oblastihöher gelegene Gebiete

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

dobře: být u koho dobře zapsánbei j-m hoch angeschrieben sein

hlava: Hlavu vzhůru!Kopf hoch!

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

kurz: být v kurzuhoch im Kurs sein

nahoru: nosit nos nahorudie Nase hoch tragen

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

vzhůru: Ruce/Hlavu vzhůru!Hände/Kopf hoch!

žluč: komu to hýbe žlučíj-m steigt die Galle hoch

Eisenbahn: Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.