Hlavní obsah

hledět

Vyskytuje se v

nehledě: na co ungeachtet etw. Gennehledě na

prázdno: in die Leere schauenhledět do prázdna

svůj, svá, své, svoje: Kümere dich um deine Angelegenheiten!Hleď si svého!

dílo: seiner Arbeit nachgehenhledět si svého díla

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

lačně: j-n/etw. gierig anschauenlačně hledět na koho/co

prozíravě: umsichtig in die Zukunft blickenprozíravě hledět do budoucna

strnule: j-n starr anschauenstrnule hledět na koho/co

kůň: Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.Darovanému koni na zuby nehleď.

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

unbeschadet: unbeschadet des Widerspruchesnehledě na námitku

Preis: Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.

sehen: zum Himmel sehenhledět do nebe

stier: stier vor sich hin schauenstrnule hledět před sebe

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky

hledět: dbát, starat se sich kümmern um j-n/etw., nachgehen* j-m/etw., bedacht sein*hledět (si)