Hlavní obsah

sehen

Slovesosieht, sah, h. gesehen

  1. j-n/etw. nicht mehr sehen können hovor.nemoci koho/co ani vidět
  2. sich bei j-m, irgendwo sehen lassen hovor.ukázat se u koho, kde přijít na návštěvu
  3. j-n vom Sehen kennen znát koho od vidění
  4. siehe oben viz výše

Vyskytuje se v

ansehen: To se podívejme!Sieh (mal) (einer) an!

aussehen: To si jenom myslíš!So siehst du aus!

Blinde: To přece vidí i slepý!Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!

Brille: dívat se na co růžovými brýlemietw. Akk durch eine/die rosarote Brille sehen

doppelt: vidět (všechno) dvojitě být opilý(alles) doppelt sehen

Ganze: celkově vzato, viděno vcelkuaufs (große) Ganze gesehen

Gespenst: malovat čerta na zeď, vidět duchyGespenster sehen

Land: mít (zase) pevnou půdu pod nohama(wieder) Land sehen

Pfennig: obrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunujeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehen

Schlachtfeld: Tady to vypadá jako po boji!Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!

sehen: nemoci koho/co už ani vidětj-n/etw. nicht mehr sehen können

weitersehen: Potom uvidíme., Pak se uvidí. co dál ap.Dann sehen wir weiter./Dann werden wir weitersehen.

haltbar: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

Zusammenhang: vidět co v souvislostechetw. im Zusammenhang sehen

Anlass: nevidět důvod k omluvěkeinen Anlass zur Entschuldigung sehen

danach: Uviděla lano a sáhla po něm.Sie sah das Seil und griff danach.

finden: To vypadá dobře! – Myslíš?Das sieht gut aus! – Findest du?

haben: Viděl jsem ho.Ich habe ihn gesehen.

herauskommen: Viděl jsem ho vyjít z domu.Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.

ihn: Viděl jsi ho?Hast du ihn gesehen?

nur: Viděl jsem ho jen chvíli.Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.

Preis: Nikdy nehledí na cenu.Sie sieht nie auf den Preis.

rosa: dívat se na svět růžovými brýlemihovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehen

Seele: Nebyla vidět ani duše.Keine Seele war zu sehen.

selbst: Sama to viděla (na vlastní oči).Sie hatte es selbst gesehen.

sie: Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.

Sinn: pět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmatdie fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlen

so: Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.

sooft: Vždy, když ji vidím, mám radost.Sooft ich sie sehe, freue ich mich.

stürmen: Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.

zurückschrecken: Uskočil, když uviděl pavouka.Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.

vidění: být k viděnízu sehen sein

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

výše: viz výšesiehe oben

bezvýchodně: Situace vypadá zcela bezvýchodně.Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

černě: vidět vše černěalles schwarz sehen

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dvojitě: vidět všechno dvojitěalles doppelt sehen

dvojmo: hovor. vidět dvojmodoppelt sehen

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

hustě: Vypadá to dost hustě.Das sieht fett aus.

jak: Jak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

minimální: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

mrknout: Zítra se na to mrknu.Ich sehe mir das morgen an.

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

otráveně: Vypadala otráveně.Sie sah verdrießlich aus.

plastický: plastické viděníplastisches Sehen

pohledět: přen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehen

postava: vidět v dálce tmavou postavuin der Ferne eine dunkle Gestalt sehen

představení: shlédnout představeníeine Vorstellung sehen

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

sám, sama, samo, samý: Sama to viděla.Sie hat es selbst gesehen.

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

ukázat se: Někdy se zase ukaž.Lass dich mal wieder sehen.

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

výborně: Vypadáš dnes výborně.Du siehst heute vorzüglich aus.

vyčkat: Vyčkej a uvidíš.Warte ab und du wirst schon sehen.

vypadat: Vypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.

vzhlédnout: Krátce vzhlédla od snídaně.Sie sah kurz vom Frühstück auf.

znát: znát koho jen od viděníj-n nur vom Sehen kennen

zrovna: Nevypadá zrovna dobře.Er sieht nicht gerade gut aus.

dívat se: dívat se na svět růžovými brýlemidie Welt durch eine rosa Brille sehen

růžový: vidět co růžovými brýlemietw. durch eine rosarote Brille sehen

věk: Nevypadá na svůj věk.Man sieht ihr ihr Alter nicht an.

ähnlich: To je ti podobné!Das sieht dir ähnlich!