Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) schon(v záporu) nicht mehrUž odjeli.Sie sind schon abgefahren.Už neprší.Es regnet nicht mehr.
  2. (zdůraznění významu) schon

Částice

  • přáníschonUž aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

Vyskytuje se v

být: Už je pozdě.Es ist schon spät.

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hodněkrát: Už jsem se hodněkrát spálil.Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.

hotovo: Vše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

chýlit se: Den už se chýlí.Der Tag geht zur Neige.

jako: To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?

kapat: Už kape.Es tröpfelt schon.

kdyby: Kdyby už to bylo za mnou!Wäre es schon vorbei!

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

krátit se: Prázdniny se už krátí.Die Ferien verkürzen sich schon.

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

-li: Budeš-li už mlčet!Ob du endlich schweigen wirst!

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

moct: Už bys mohl odejít.Du könntest schon gehen.

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

nějak: Nějak to už zvládnu.Ich schaffe es schon irgendwie.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nést: Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

obrazit: Stromy už obrazily.Die Bäume haben schon ausgeschlagen.

odepsat: Už ho odepsali.Er ist schon abgeschrieben worden.

odhlásit se: Už jsem se odhlásil.Ich meldete mich schon ab.

odzvonit: Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

ostatní: Už dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

ostříhat: Už sis ostříhal nehty?Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!

pitvat se: Už se v tom nechci pitvat.Ich will nicht mehr darin herumrühren.

po: Už je po všem.Alles ist schon vorbei.

podruhé: Zvoní už podruhé.Er klingelt schon zum zweiten Mal.

potratit: Potratila už třikrát.Sie hat schon dreimal abgetrieben.

povyrůst: Dítě už povyrostlo.Das Kind ist schon gewachsen.

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.

propečený: Maso je už propečené.Das Fleisch ist bereits durch.