Hlavní obsah

obrazit

Vyskytuje se v

krevní: krevní obrazdas Blutbild

obraz: živý obrazlebendes Bild

oltářní: oltářní obrazdas Altarbild

namalovat: namalovat obrazein Bild malen

neostrý: neostrý obrazunscharfes Bild

odstup: dívat se na obraz z odstupudas Bild mit Abstand betrachten

ostrý: ostrý obrazein scharfes Bild

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

umělecky: umělecky bezcenný obrazkünstlerisch wertloses Bild

vystihovat: Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.

vyšitý: vyšitý obrazein eingesticktes Bild

zadívat se: zadívat se na obrazden Blick aufs Bild richten

zeď: Obraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.

zkreslený: mít zkreslený obraz o čemein schiefes Bild von etw. haben

anmachen: připevnit obraz na zeďein Bild an die Wand anmachen

getreu: vytvořit věrný obraz čehoein getreues Abbild von etw. herstellen

betrachten: pozorovat svůj obraz v zrcadlesein Bild im Spiegel betrachten

darstellen: Koho představuje ten obraz?Wen stellt das Bild dar?

einrahmen: dát zarámovat obrazein Bild einrahmen lassen

hängen: Obraz visí nakřivo.Das Bild hängt schief.

hässlich: namalovat ošklivý obrazein hässliches Bild malen

sehr: velmi pěkný obrazein sehr schönes Bild

obrazit: Stromy už obrazily.Die Bäume haben schon ausgeschlagen.