Hlavní obsah

narazit

Vyskytuje se v

překážka: narazit na překážkuauf ein Hindernis stoßen

kostrč: narazit si kostrčsich das Steißbein aufschlagen

nepochopení: narazit na nepochopeníauf Unverständnis stoßen

obtíž: narazit na obtížeauf Schwierigkeiten stoßen

odpor: narazit na odporauf Widerstand stoßen

soudek: narazit soudek pivaein Fässchen Bier anstechen

tvrdě: přen. tvrdě narazit u kohobei j-m schief auflaufen

anprallen: narazit do zdigegen die Mauer anprallen

anrennen: narazit na konkurencigegen die Konkurrenz anrennen

aufprallen: Koule narazila do zdi.Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.

aufschlagen: narazit si hlavusich den Kopf aufschlagen

aufstoßen: Narazila jsem si koleno.Ich habe mir das Knie aufgestoßen.

Fass: narazit sudein Fass anstechen

jäh: náhle narazit do čehogegen etw. jäh stoßen

krachen: Motocyklista narazil do zdi.Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.

laufen: narazit do zdiin die Mauer laufen

rammen: Kmeny narazily do mostního pilíře.Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.

stoßen: narazit do stěnygegen die Wand stoßen

treffen: narazit na pokladauf einen Schatz treffen

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen