Hlavní obsah

narazit

Vyskytuje se v

překážka: narazit na překážkuauf ein Hindernis stoßen

kostrč: narazit si kostrčsich das Steißbein aufschlagen

nepochopení: narazit na nepochopeníauf Unverständnis stoßen

obtíž: narazit na obtížeauf Schwierigkeiten stoßen

odpor: narazit na odporauf Widerstand stoßen

soudek: narazit soudek pivaein Fässchen Bier anstechen

tvrdě: přen. tvrdě narazit u kohobei j-m schief auflaufen

anprallen: gegen die Mauer anprallennarazit do zdi

anrennen: gegen die Konkurrenz anrennennarazit na konkurenci

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

aufschlagen: sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu

aufstoßen: Ich habe mir das Knie aufgestoßen.Narazila jsem si koleno.

Fass: ein Fass anstechennarazit sud

jäh: gegen etw. jäh stoßennáhle narazit do čeho

krachen: Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.Motocyklista narazil do zdi.

laufen: in die Mauer laufennarazit do zdi

rammen: Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.Kmeny narazily do mostního pilíře.

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

stoßen: auf den Polizisten stoßennarazit na policistu

treffen: auf einen Schatz treffennarazit na poklad