Hlavní obsah

Fass

Das, podstatné jméno~es, -ä-er

  1. sud, bečkaein Fass anstechennarazit sudzwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva
  2. bedna, hlava znalec, odborník

Vyskytuje se v

fassen: vzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.sich fassen

Gelegenheit: chytit příležitost za pačesydie Gelegenheit beim Schopf(e) fassen

Schopf: popadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.j-n beim Schopf fassen/packen

anfassen: Chyťte se za ruce.Fasst euch an.

beschlagen: přibít obruč(e) na sudein Fass mit Reifen beschlagen

gewichtig: učinit závažné rozhodnutíeinen gewichtigen Entschluss fassen

Mut: získat (nové) odhodlání(neuen) Mut fassen

odvaha: nabýt odvahyMut fassen

chytit: Chytl ji za ruku.Er fasste sie bei der Hand.

chytit se: Chyťte se za ruce.Fasst euch an den Händen.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

odvalit: odvalit sud do sklepadas Fass in den Keller wälzen

rám: zasadit do rámu coetw. in einen Rahmen fassen

sud: natáhnout víno ze suduWein vom Fass abziehen

točit: točit pivo ze suduBier vom Fass zapfen

vrah: dopadnout vrahaeinen Mörder fassen

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

zloděj: Chyťte zloděje!Fasst den Dieb!

pačesy: popadnout příležitost za pačesyeine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packen

Fass: narazit sudein Fass anstechen