Hlavní obsah

chytit

Vyskytuje se v

chytit se: Chyťte se za ruce.Fasst euch an den Händen.

léčka: chytit lišku do léčkyden Fuchs in der Falle fangen

let: chytit míč v letuden Ball im Flug auffangen

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

past: chytit co do pastietw. in der Falle fangen

spoj: chytit spojden Anschluss erreichen

štika: chytit štikueinen Hecht fangen

zloděj: Chyťte zloděje!Fasst den Dieb!

čin: chytit koho při činuj-n auf frischer Tat ertappen

dech: kdo nemůže chytit dechj-m bleibt die Luft weg

příležitost: chytit příležitost za pačesydie Gelegenheit beim Schopf packen

síť: chytit se do vlastní sítěsich im eigenen Netz verstricken

anfassen: Chyťte se za ruce.Fasst euch an.

Brand: vznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.in Brand geraten

Dieb: Chyťte zloděje!Haltet den Dieb!

Falle: chytit se do pastiin die Falle gehen

Frühling: chytit druhou mízupřen. einen neuen/zweiten Frühling erleben

klammern: chytit se zábradlísich an ein Geländer klammern

fangen: chytit se do vlastní pastisich in der eigenen Schlinge fangen

chytit: Chytl ji za ruku.Er fasste sie bei der Hand.