Hlavní obsah

spoj

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(spojení dvou částí) die Verbindung
  2. (místo spojení) die Stoßstelle, das Anschlussstück
  3. (dopravní) der Anschluss, die Verbindungnajít vhodný spojeine passende Verbindung findenchytit spojden Anschluss erreichen

Vyskytuje se v

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

setzen: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kým

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

verbinden: zwei Gewässer durch einen Kanal verbindenspojit dva vodní toky kanálem

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.