Hlavní obsah

spoj

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(spojení dvou částí) die Verbindung
  2. (místo spojení) die Stoßstelle, das Anschlussstück
  3. (dopravní) der Anschluss, die Verbindungnajít vhodný spojeine passende Verbindung findenchytit spojden Anschluss erreichen

Vyskytuje se v

užitečný: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

náklad: mit weiteren Kosten verbunden seinbýt spojen s dalšími náklady

příjemný: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

setzen: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kým

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.

spoj: eine passende Verbindung findennajít vhodný spoj