Hlavní obsah

bližší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) näher (liegend)(časově) frühervyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchenudržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten
  2. (podrobný) näher, ausführlichuvést bližší údajenähere Angaben anführen

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

budoucnost: in (nächster) Zukunftv (nejbližší) budoucnosti

napětí: die Spannungen im Nahen Ostennapětí na Blízkém východě

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

příbuzný: naher/entfernter Verwandteblízký/vzdálený příbuzný

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

Orient: der Vordere OrientBlízký východ

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

blízký: der Nahe OstenBlízký východ