Hlavní obsah

bližší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) näher (liegend)(časově) frühervyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchenudržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten
  2. (podrobný) näher, ausführlichuvést bližší údajenähere Angaben anführen

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

blízký: Blízký východder Nahe Osten

blízký: být komu blízkýj-m nahestehen

blízký: v blízké budoucnostiin naher Zukunft

blízký: v nejbližší doběin der nächsten Zeit

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandter

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

Orient: der Vordere OrientBlízký východ

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně