Hlavní obsah

budoucnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Zukunftv (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

Vyskytuje se v

hudba: die Zukunftsmusikhudba budoucnosti

bát se: die Zukunft fürchtenbát se budoucnosti

blízký: in naher Zukunftv blízké budoucnosti

daleko: weit in die Zukunft sehenvidět daleko do budoucnosti

daleký: ferne Zukunftdaleká budoucnost

hovořit: über die Zukunft redenhovořit o budoucnosti

optimisticky: optimistisch in die Zukunft blickendívat se optimisticky do budoucnosti

pohádkový: eine märchenhafte Zukunft erwartenočekávat pohádkovou budoucnost

pohovořit (si): sich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhaltenpohovořit si s partnerem o společné budoucnosti

rozjímat: Er sinnt oft über seine Zukunft nach.Často rozjímá o své budoucností.

růžově: Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.Budoucnost nevypadá příliš růžově.

věštit: Sie weissagte ihm eine großartige Zukunft.Věštila mu skvělou budoucnost.

vzdálený: die ferne Zukunftvzdálená budoucnost

morgen: die Technologie von morgentechnologie budoucnosti

Zukunft: die Zukunft voraussagen (können)(umět) předpovídat budoucnost

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

Bestand: keinen Bestand habennemít budoucnost

trinken: auf eine glückliche Zukunft trinkenpít na šťastnou budoucnost

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

budoucnost: in (nächster) Zukunftv (nejbližší) budoucnosti