Hlavní obsah

Bestand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. bytí, trvání, existenceBestand haben/von Bestand seintrvat/existovatkeinen Bestand habennemít budoucnost
  2. an etw. Dat zásoba, stav čeho zboží, peněz ap.die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby
  3. les.lesní porost, lesden Bestand durchforstenprokácet les

Vyskytuje se v

Papier: být jen na papíře(nur) auf dem Papier (be)stehen

Ach: jen taktak složit zkouškueine Prüfung mit Ach und Krach bestehen

bestehen: O tom není pochyb.Darüber besteht kein Zweifel.

bestehen bleiben: Lavinové nebezpečí trvá.Die Lawinengefahr bleibt bestehen.

Examen: obstát u zkoušky/složit zkouškudas Examen bestehen/ablegen

Prüfung: složit zkoušku z čehoeine Prüfung in etw. bestehen

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

zásoba: železná zásobaeiserner Bestand

dojít: Zásoby došly.Die Bestände sind ausgegangen.

pochyba: Není pochyb, že...Es besteht kein Zweifel, dass...

sestávat: Román sestává ze sedmi kapitol.Der Roman besteht aus sieben Kapiteln.

spočívat: Její práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.

spor: O tom není sporu.Darüber ist nicht zu streiten., Darüber besteht kein Streit.

trvat: Musím na tom trvat.Darauf muss ich bestehen.

udělat: udělat zkouškudie Prüfung bestehen/ablegen

výborná: Udělal zkoušku na výbornou.Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.

Bestand: doplnit železné zásobydie eisernen Bestände auffüllen