Hlavní obsah

spočívat

Nedokonavé sloveso

  1. (ležet) ruhenspočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen
  2. přen.(záležet, tkvít) bestehen in etw. DatJejí práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.
  3. přen.(mít příčinu) liegen in etw. DatÚspěch spočívá v přesnosti.Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.
  4. přen.(zakládat se) beruhen auf etw. Dat, sich stützen auf etw. AkkToto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.
  5. (být podepřený, položený) ruhen auf etw. Dat
  6. (o pohledu) ruhen auf j-m/etw.

Vyskytuje se v

bedra: Spočívá to na jeho bedrech.Das liegt auf seinen Schultern.

Basis: spočívat na pevném základuauf einer festen Basis ruhen

bestehen: Rozdíl spočívá v tom, že ...Der Unterschied besteht darin, dass ...

spočívat: spočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen