Hlavní obsah

ležet

Nedokonavé sloveso

  1. (zaujímat vodorovnou polohu) liegenležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen
  2. (být umístěn) liegenVídeň leží na Dunaji.Wien liegt an der Donau.ležet na slunciin der Sonne liegen
  3. (prostírat se) liegen, sich erstrecken
  4. (být nemocen) (krank) liegenležet v nemocniciim Krankenhaus liegen
  5. (zůstat nevyužitý) ungenützt liegen, brachliegen

Vyskytuje se v

lež: milosrdná ležeine barmherzige Lüge

milosrdný: milosrdná ležeine barmherzige Lüge

bezostyšný: bezostyšná ležeine schamlose Lüge

bídný: bídná ležeine schäbige Lüge

hřbet: ležet na hřbetěauf dem Rücken liegen

kóma: ležet v kómatuim Koma liegen

ladem: ležet ladembrachliegen

líně: líně ležetfaul liegen

naznak: ležet naznakrücklings liegen

nehorázný: říci nehoráznou ležeine bodenlose/ungeheure Lüge sagen

průhledný: průhledná leždurchschaubare Lüge

pupek: ležet na pupkuauf dem Bauch liegen

slunce: ležet na slunciin der Sonne liegen

sprostý: říct sprostou ležeine gemeine Lüge sagen

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

smrtelný: ležet na smrtelné posteliim Sterbebett liegen

srdce: ležet komu na srdcij-m am Herzen liegen

věž: Je to lež jako věž!Das ist eine faustdicke Lüge!

žaludek: přen. ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im Magen liegen

bewusst: vědomá ležeine bewusste Lüge

obenauf: ležet (úplně) nahořeobenauf liegen

unter: ležet pod dekouunter der Decke liegen

dort: Leží to támhle, na stole.Es liegt dort, auf dem Tisch.

entlarven: odhalit co jako ležetw. als Lüge entlarven

krank: ležet nemocný v postelikrank im Bett liegen

liegen: zůstat (ležet) dlouho v postelilange (im Bett) liegen bleiben

Rücken: ležet na zádechauf dem Rücken liegen

ruhen: Noc leží nad městem.přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.

Schatten: ležet ve stínuim Schatten liegen

Seite: ležet na levém bokuauf der linken Seite liegen

Sterbebett: ležet na smrtelné posteliauf dem Sterbebett liegen

ležet: ležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen