Hlavní obsah

ruhen

Vyskytuje se v

Ruhe: klid/ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

zur: uložit se ke spánkusich zur Ruhe begeben

Basis: spočívat na pevném základuauf einer festen Basis ruhen

bedürfen: potřebovat klidder Ruhe bedürfen

finden: Nemůže najít klid.Er kann keine Ruhe finden.

Frieden: v klidu a míruin Ruhe und Frieden

mich: Nech mě na pokoji!Lass mich in Ruhe!

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

Sturm: klid před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

wollen: Nechcete už dát pokoj!Wollt ihr Ruhe geben!

pokoj: nechat koho/co na pokojij-n/etw. in Ruhe lassen

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

chtít: To chce klid.Das braucht Ruhe.

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

nepřetržitý: nepřetržitý odpočinekununterbrochene Ruhe

ordinovat: Ordinoval jí klid.Er hat ihr Ruhe verordnet.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

poměrný: období poměrného klidueine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruhe

potřebovat: potřebovat k práci kliddie Ruhe zur Arbeit benötigen

přikázat: přikázat pacientovi kliddem Patienten Ruhe verordnen

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

spočinout: spočinout v křesleim Sessel ruhen

spočívat: spočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen

ticho: ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

nechat: nechat koho/co na pokojij-n/etw. in Ruhe lassen

svátek: Dej mi svátek!Lass mich in Ruhe!

Rast: bez oddechu/přestáníohne Rast und Ruh