Hlavní obsah

Ruhe

Vyskytuje se v

Ruhe: die Ruhe vor dem Sturmklid/ticho před bouří

zur: sich zur Ruhe begebenuložit se ke spánku

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

Frieden: in Ruhe und Friedenv klidu a míru

mich: Lass mich in Ruhe!Nech mě na pokoji!

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

Sturm: die Ruhe vor dem Sturmklid před bouří

wollen: Wollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

pokoj: j-n/etw. in Ruhe lassennechat koho/co na pokoji

hlavně: Die Ruhe vor allem!Hlavně klid!

chtít: Das braucht Ruhe.To chce klid.

klid: in Ruhe und Frieden lebenžít v klidu a míru

nepřetržitý: ununterbrochene Ruhenepřetržitý odpočinek

ordinovat: Er hat ihr Ruhe verordnet.Ordinoval jí klid.

pak: Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.Odpočinul si, pak se dal do práce.

poměrný: eine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruheobdobí poměrného klidu

potřebovat: die Ruhe zur Arbeit benötigenpotřebovat k práci klid

přikázat: dem Patienten Ruhe verordnenpřikázat pacientovi klid

rozházet: Ihn bringt nichts aus der Ruhe.Nic ho nerozhází.

spočinout: im Sessel ruhenspočinout v křesle

spočívat: auf dem Boden ruhen und sich erholenspočívat na zemi a odpočívat

ticho: die Ruhe vor dem Sturmticho před bouří

nechat: j-n/etw. in Ruhe lassennechat koho/co na pokoji

svátek: Lass mich in Ruhe!Dej mi svátek!

Rast: ohne Rast und Ruhbez oddechu/přestání