Hlavní obsah

Ruhe

Vyskytuje se v

Ruhe: die Ruhe vor dem Sturmklid/ticho před bouří

zur: sich zur Ruhe begebenuložit se ke spánku

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

Frieden: in Ruhe und Friedenv klidu a míru

mich: Lass mich in Ruhe!Nech mě na pokoji!

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

Sturm: die Ruhe vor dem Sturmklid před bouří

wollen: Wollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

Rast: ohne Rast und Ruhbez oddechu/přestání