Hlavní obsah

Sturm

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. Sturm läuten/klingeln/schellen zvonit na poplach

Vyskytuje se v

Sturm: Sturm läuten/klingeln/schellenzvonit na poplach

aufwühlen: Der Sturm wühlte die See auf.Bouřka vířila moře.

schwellen: Der Sturm schwellt die Segel.Bouře nadouvá plachty.

Stille: die Stille vor dem Sturmklid před bouří

umreißen: Der Sturm hat das Zelt umgerissen.Vichřice strhla stan.

přečkat: den Sturm im Wald abwartenpřečkat bouřku v lese

přehnat se: Der Sturm umbrauste die Stadt.Městem se přehnala bouřka.

rozbouřit: Der Sturm wühlte das Meer auf.Vichřice rozbouřila moře.

smést: Der Sturm hat ihn vom Schiff weggefegt.Bouře ho smetla z lodi.

ticho: die Ruhe vor dem Sturmticho před bouří

vichřice: Ein Sturm kommt auf.Zvedá se vichřice.

zuřit: Draußen tobt ein Sturm.Venku zuří bouře.

sít: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Ruhe: die Ruhe vor dem Sturmklid/ticho před bouří