Hlavní obsah

Angriff

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. etw. Akk in Angriff nehmen zahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Vyskytuje se v

angreifen: j-n mit dem Messer angreifennapadnout koho nožem

angreifen: Der Redner wurde scharf angegriffen.Řečník byl ostře napaden.

Feind: den Feind angreifen/besiegennapadnout/porazit nepřítele

Signal: das Signal zum Angriffpokyn k útoku

tätlich: j-n tätlich angreifenkoho násilně napadnout

bok: vpadnout komu do bokuj-m in die Flanke angreifen

neurvalý: neurvalý útokgewalttätiger Angriff

prudce: prudce zaútočitstark angreifen

přejít: přejít z obrany do útokuvon der Verteidigung zum Angriff übergehen

útok: odvrátit útokden Angriff abwenden

útok: Nejlepší obrana je útok.Angriff ist die beste Verteidigung.