Hlavní obsah

Feind

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • nepřítel znepřátelený člověkein erbitterter Feindzarytý nepřítelEr hat sich den Direktor zum Feinde gemacht.Znepřátelil si ředitele.den Feind angreifen/besiegennapadnout/porazit nepřítele

Vyskytuje se v

üben: an seinem Feind Rache übenmstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

betrachten: j-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

fliehen: vor den Feinden fliehenuprchnout před nepřáteli

Gefängnis: einen Feind ins Gefängnis bringendostat nepřítele do vězení

preisgeben: j-n den Feinden preisgebenvydat koho nepřátelům

verteidigen: eine Stadt gegen den Feind verteidigenbránit město proti nepříteli

weichen: dem Feind weichenustoupit nepříteli

zerschlagen: den Feind zerschlagenrozdrtit nepřítele

nepřítel: ein Feind der Heucheleinepřítel pokrytectví

obklíčit: Die Stadt war von den Feinden umzingelt.Město bylo obklíčeno nepřáteli.

paktovat se: mit dem Feind paktierenpaktovat se s nepřítelem

udolat: den Feind überwältigenudolat nepřítele

ukrýt: seine Angst vor den Feinden verhehlenukrýt před nepřáteli svůj strach

uprchnout: vor dem Feind fliehenuprchnout před nepřítelem

usmrtit: den Feind mit einer Kugel tötenusmrtit nepřítele kulkou

zahnat: den Feind verscheuchenzahnat nepřítele

zapřisáhlý: ein geschworener Feind von etw.zapřisáhlý odpůrce čeho

Feind: ein erbitterter Feindzarytý nepřítel