Hlavní obsah

Feind

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • nepřítel znepřátelený člověkein erbitterter Feindzarytý nepřítelEr hat sich den Direktor zum Feinde gemacht.Znepřátelil si ředitele.den Feind angreifen/besiegennapadnout/porazit nepřítele

Vyskytuje se v

üben: an seinem Feind Rache übenmstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

betrachten: j-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

fliehen: vor den Feinden fliehenuprchnout před nepřáteli

Gefängnis: einen Feind ins Gefängnis bringendostat nepřítele do vězení

preisgeben: j-n den Feinden preisgebenvydat koho nepřátelům

verteidigen: eine Stadt gegen den Feind verteidigenbránit město proti nepříteli

weichen: dem Feind weichenustoupit nepříteli

zerschlagen: den Feind zerschlagenrozdrtit nepřítele

Feind: ein erbitterter Feindzarytý nepřítel