Hlavní obsah

Gegner

Vyskytuje se v

mundtot: einen politischen Gegner mundtot machenumlčet politického protivníka

unterlegen: (dem Gegner) an Zahl unterlegen seinbýt početně oslaben

čelit: dem Gegner standhaltenčelit nepříteli

disciplinovaný: ein disziplinierter Gegnerdisciplinovaný soupeř

houževnatý: ein zäher Arbeiter/Gegnerhouževnatý pracovník/soupeř

mnohý: Er gewann viele Gegner.Získal mnohého odpůrce.

odpůrce: der politische/ideologische Gegnerpolitický/ideologický odpůrce

oponent: politischer Opponent/Gegnerpolitický oponent

podcenit: Er unterschätzte seinen Gegner.Podcenil svého soupeře.

pozorování: die Beobachtung des Gegnerspozorování protivníka

proděravět: Er durchlöcherte seinen Gegner mit dem Degen.Proděravěl protivníka kordem.

protivník: einen Gegner besiegenpřemoci protivníka

předčit: Er hat alle seinen Gegner übertroffen.Předčil všechny své soupeře.

převyšovat: die Gegner an Ausdauer überragenpřevyšovat soupeře vytrvalostí

přihrávka: dem Gegner ein Zuspiel gebendát přihrávku soupeři

přitlačit: den Gegner an den Boden drückenpřitlačit protivníka k zemi

rozdrtit: den Gegner vernichtensport. rozdrtit soupeře

skolit: den Gegner mit einem Hieb niederschlagenskolit soupeře jednou ranou

soupeř: einen Gegner besiegenporazit soupeře