Hlavní obsah

mnohý

Přídavné jméno

  1. (četný, hojný) viel, zahlreich, manchmnozí z nichviele von ihnenmnohé díkyvielen Dank
  2. (leckterý, nejeden) viel, manch, verschiedenZískal mnohého odpůrce.Er gewann viele Gegner.

Vyskytuje se v

nemnohý: znát nemnohá tajemstvíein paar Geheimnisse kennen

vyřknout: Mnohé zůstalo nevyřčeno.Vieles blieb unausgesprochen.

využít: Jeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.

vyvstat: Vyvstaly mnohé problémy.Viele Probleme sind aufgetreten.

Ähnlichkeit: v mnohém se podobat komuviel Ähnlichkeit mit j-m haben

abhängen: Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.

gleich: Jsou si v mnohém podobní.Sie sind sich in vielem gleich.

manch: názor mnohého učencedie Ansicht manches Gelehrten

stehen: Tento příklad vyjadřuje mnohé.Dieses Beispiel steht für viele.

viel: Ví mnohé.Er weiß vieles.

mnohý: mnozí z nichviele von ihnen