Hlavní obsah

üben

Sloveso

  1. cvičit, trénovat pravidelně, usilovně ap.
  2. sich üben cvičit se
  3. kniž.mít vliv ap., vykonávat nátlak ap.
  4. kniž.provést, vykonat operaci ap.
  5. etw. Akk cvičit na co na hudební nástroj
  6. etw. Akk gegen j-n/etw. snažit se, usilovat o co vůči komu/čemu
  7. užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesaan j-m/etw. Kritik übenkritizovat koho/coan seinem Feind Rache übenmstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

Vyskytuje se v

Kritik: an j-m/etw. Kritik übenkritizovat koho/co mít námitky

unermüdlich: unermüdlich übenneúnavně cvičit

cvičit: Klavier übencvičit na klavír

üben: an j-m/etw. Kritik übenkritizovat koho/co