Hlavní obsah

vorbereiten

Vyskytuje se v

nahe: sich auf die nahe Abreise vorbereitenpřipravovat se na brzký odjezd

kolokvium: připravit se na kolokviumsich auf das Kolloquium vorbereiten

léčka: připravit léčku komu, pro kohoj-m, für j-n eine Falle vorbereiten

opékání: připravit maso na opékánídas Fleisch zum Grillen vorbereiten

převrat: plánovat/připravit převrateinen Umsturz planen/vorbereiten

připravit: práv. připravit kupní smlouvueinen Kaufvertrag vorbereiten

rozběh: připravit se k rozběhusich zum Anlauf vorbereiten

zkouška: učit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereiten