Hlavní obsah

wiederholen

Sloveso

  • přinést zpět, vrátitSie hat den Ball vom Nachbargrundstück wiedergeholt.Přinesla míč zpátky ze sousedova pozemku.

Vyskytuje se v

Wort: etw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slova

noch: Könnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?

záznam: opakovaný záznamwiederholte Aufnahme

automatický: automatické opakováníautomatisches Wiederholen

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

málo: Opakoval to nejméně stokrát.Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.

stále: Stále se to opakuje.Es wiederholt sich ständig.

tolikátý: Opakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

záchvat: trpět častými záchvatyan wiederholten Anfällen leiden