Hlavní obsah

wiederholen

Sloveso

  • přinést zpět, vrátitSie hat den Ball vom Nachbargrundstück wiedergeholt.Přinesla míč zpátky ze sousedova pozemku.

Vyskytuje se v

wiederholen: sich wiederholenopakovat se řečník ap.

Wort: etw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slova

noch: Könnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?

záznam: wiederholte Aufnahmeopakovaný záznam

automatický: automatisches Wiederholenautomatické opakování

jednou: etw. noch einmal wiederholenopakovat co ještě jednou

málo: Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.Opakoval to nejméně stokrát.

stále: Es wiederholt sich ständig.Stále se to opakuje.

tolikátý: Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!Opakuji co už po tolikáté!

záchvat: an wiederholten Anfällen leidentrpět častými záchvaty